Adress:                            Tel:                                  Karta:
Kent Skoglund         070 650 32 54                   Klicka här
Fredriksbergsvägen 13           E-post:
185 35 Vaxholm                 kenta1497@hotmail

.

Aktuellt

.hej nu är vi inne i 2019 och det är nu ett år sedan jag upphörde med med landstingsfinancierade behandlingar. Nu ägnar jag mig åt utbildning och kurser i Basal Kroppskännedom och olika former av Tai Chi. I BK har jag en kurs i BK Chi v 13 i Vaxholm och där finns platser kvar. V 47 har jag en BK kurs D också här i Vaxholm och helgen innan , 9-10 nov en repetitions och fördjupningshelg i Stockholm, Kurser i Tai chi har jag helgkurser och först 16-17 mars i Lund och det är en TCAFP - Tai chi for arthritis for fall prevention, sedan också i Lund 18-19 maj TCA, I oktober den 5-6 oktober åter en TCA kurs men då i Stockholm. Vid intresse för olika kurser kontakta mig på email kenta1497@hotmail.com eller tel 070 650 32 54 --> många hälsningar Kent /SPAN/SPAN>