Hej nu går vi in i ett nytt år - 2020 - och här information om mina kurser under det kommande året. Jag börjar med TCA - tai chi for arthritis- den 7-8 mars och den går i Lund och görs tillsammans med Amanda. V 13 har jag en BK kurs C här i Vaxholm, Bogesunds slottsvandrarhem. Den 18-19 april har Amanda och jag en TCA del 2 i Lund. I höst börjar jag med TCA den 10-11 oktober i Stockholm och helgen 5-6 december en TCA med inriktning mot fall prevention, också i Stockholm. När det gäller Basal Kroppskännedom har jag en repetitionshelg i Stockholm den 7-8 november och en BK kurs D v 47 och då i Vaxholm. För alla kurser finns platser och hör av dig till kenta1497@hotmail.com. För mera information om kurser gå in på IBK.nu för både stegkurser i BK och temakurser i BK och Tai chi. Amanda och jag har också startat en ny hemsida för våra tai chi kurser - www.halsotaichi.se. Där kan du se om tai chi kurser och något om tai chi i allmänhet. många hälsningar från Kent

Adress:                            Tel:                                  Karta:
Kent Skoglund         070 650 32 54                   Klicka här
Fredriksbergsvägen 13           E-post:
185 35 Vaxholm                 kenta1497@hotmail

.

Aktuellt

Hej nu går vi in i ett nytt år - 2020 - och här information om mina kurser under det kommande året. Jag börjar med TCA - tai chi for arthritis- den 7-8 mars och den går i Lund och görs tillsammans med Amanda. V 13 har jag en BK kurs C här i Vaxholm, Bogesunds slottsvandrarhem. Den 18-19 april har Amanda och jag en TCA del 2 i Lund. I höst börjar jag med TCA den 10-11 oktober i Stockholm och helgen 5-6 december en TCA med inriktning mot fall prevention, också i Stockholm. När det gäller Basal Kroppskännedom har jag en repetitionshelg i Stockholm den 7-8 november och en BK kurs D v 47 och då i Vaxholm. För alla kurser finns platser och hör av dig till kenta1497@hotmail.com. För mera information om kurser gå in på IBK.nu för både stegkurser i BK och temakurser i BK och Tai chi. Amanda och jag har också startat en ny hemsida för våra tai chi kurser - www.halsotaichi.se. Där kan du se om tai chi kurser och något om tai chi i allmänhet. många hälsningar från Kent