Adress:                            Tel:                                  Karta:
Kent Skoglund         070 650 32 54                   Klicka här
Fredriksbergsägen 13           E-post:
185 35 Vaxholm                 kenta1497@hotmail.com

Kurser

Jag har sedan slutet av 80-talet kurser och handledning för sjukgymnaster och annan vårdpersonal i Basal Kroppskännedom och vänder mig till både enskilda och grupper.

Basal Kroppskännedom är en arbetsform som används både i behandlande och förebyggande arbete. Kurserna vänder sig i första hand till legitimerade sjukgymnaster. Utbildningen är en femstegsutbildning som leder till terapeutisk examen.

För den som är intresserad kan man gå in på www.ibk.nu för information.

Jag har även kurser i Tái chi ofta då kombinerad med Basal Kroppskännedom.